Complicitats

Sempre m’han cridat l’atenció aquells oficis que s’han mantingut inalterables durant el pas dels temps sense la necessitat del corrent elèctric. Haver pogut compartir converses amb les persones que encara mantenen vius aquests oficis, que ni l’avenç de les noves tecnologies han eclipsat, m’han despertat una nova complicitat literària.